در حال نمایش 19 نتیجه

حالت نمایش 12 24 36 All

پروانه الکتروموتور شفت 14 10 پره

150,000 تومان
پروانه الکتروموتور شفت 14 10 پره

پروانه پنج پر قطر 196 شفت 4 ضخامت 28 میلیمتر

200,000 تومان
پروانه پنج پر قطر 196شفت 4 ضخامت 28 میلیمتر

پروانه پنج پر قطر 198 شفت 8 خاردار ضخامت 50 میلیمتر

150,000 تومان
پروانه پنج پر قطر 198 شفت 8 خاردار ضخامت 50 میلیمتر

پروانه موتور تردمیل 5 پره شفت 16 قطر108 میلیمتر

350,000 تومان
پروانه موتور تردمیل 5 پره شفت 16 قطر108 میلیمتر

خازن راه انداز موتور 12.5 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (WEOO)

150,000 تومان
خازن راه انداز موتور 12.5 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (WEOO)

خازن راه انداز موتور 16 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (EICAR)

150,000 تومان
خازن راه انداز موتور 16 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (EICAR)

خازن راه انداز موتور 18 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (EICAR)

150,000 تومان
خازن راه انداز موتور 18 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (EICAR)

فنر نگهدارنده موتور گیربگس مدل (A)

50,000 تومان
فنر نگهدارنده موتور گیربگس مدل (A)

گیربکس (1/12 ساعت) مدل (شفت کوتاه)

250,000 تومان
گیربکس (1/12 ساعت) مدل (شفت کوتاه)

گیربکس (1/6 ساعت) مدل (شفت بلند)

260,000 تومان
گیربکس (1/6 ساعت) مدل (شفت بلند)

پروانه الکتروموتور شفت 25 12 پره

120,000 تومان
پروانه الکتروموتور شفت 25 12 پره درصورت داشتن هرگونه سوال باما تماس بگیرید.

خازن 370 ولت 35 میکروفاراد

1,500,000 تومان
خازن 370 ولت 35 میکروفاراد

خازن 370 ولت 35 میکروفاراد

1,500,000 تومان
خازن 370 ولت 35 میکروفاراد

خازن 5 میکروفاراد 370 ولت (AEROVOX P50G3705E)

1,200,000 تومان
خازن 5 میکروفاراد 370 ولت (AEROVOX P50G3705E)

خازن 5 میکروفاراد 370 ولت (SA3705-A14)

1,500,000 تومان
خازن 5 میکروفاراد 370 ولت (SA3705-A14)

خازن 75 میکروفاراد 370 ولت (SFA3775A14)

2,000,000 تومان
خازن 75 میکروفاراد 370 ولت (SFA3775A14)

خازن راه انداز موتور 10 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (ELIN)

180,000 تومان
خازن راه انداز موتور 10 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (ELIN)

کمکی خازن استارتی (Klixon 3EA1 M/A 32320 Start Assist Device Mars QC-14)

250,000 تومان
کمکی خازن استارتی (Klixon 3EA1 M/A 32320 Start Assist Device Mars QC-14)