حالت نمایش 12 24 36 All

رله بیمتال کنترل بار 9-13 آمپر تله مکانیک (JIS C 8201-4-1)

150,000 تومان
رله بیمتال کنترل بار 9-13 آمپر تله مکانیک (JIS C 8201-4-1)

رله راه انداز موتور سه فاز IR1-1 TGL29381

250,000 تومان
رله راه انداز موتور سه فاز IR1-1 TGL29381

رله قابل تنظیم راه انداز موتور سه فاز 42 آمپر

250,000 تومان
رله قابل تنظیم راه انداز موتور سه فاز 42 آمپر

رله کمکی کنتاکتور سه فاز LA1 DN31

180,000 تومان
رله کمکی کنتاکتور سه فاز LA1 DN31

کلید کنتاکتور سه فاز (657D777GO8)

300,000 تومان
کلید کنتاکتور سه فاز (657D777GO8)

کنتاکتور تله مکانیک (LC1D12

400,000 تومان
کنتاکتور تله مکانیک (LC1D12

کنتاکتور زیمنس مدل (3TA6800-7E)

250,000 تومان
کنتاکتور زیمنس مدل (3TA6800-7E)

کنتاکتور سه فاز 440ولت 60CY

120,000 تومان
کنتاکتور سه فاز 440ولت 60CY

کنتاکتور سه فاز مدل 513781A

150,000 تومان
کنتاکتور سه فاز مدل 513781A

کنتاکتور مولر مدل (DIL00-40-C)

85,000 تومان
کنتاکتور مولر مدل (DIL00-40-C)