موتور شیب تردمیل یا جک برقی جهت شیبدار کردن تردمیل خانگی و باشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

حالت نمایش 12 24 36 All

جک برقی 220 ولت کورس 12 سانتیمتر 5000 نیوتن مدل (T561)

4,500,000 تومان
جک برقی 220 ولت کورس 12 سانتیمتر 5000 نیوتن مدل (T561)

جک برقی 220 ولت کوس 8 سانت 4000 نیوتن

4,000,000 تومان
جک برقی 220 ولت کوس 8 سانت 4000 نیوتن

چرخ دنده دوبل مخصوص موتور شیب تردمیل اسپرت آرت

750,000 تومان
چرخ دنده دوبل مخصوص موتور شیب تردمیل اسپرت آرت مشخصات چرخ دنده: قطر دنده بزرگ: 33 میلیمتر تعداد دنده بزرگ:

چرخ دنده دوبل مخصوص موتور شیب تردمیل مدل (22.5)

700,000 تومان
چرخ دنده دوبل مخصوص موتور شیب تردمیل مدل (22.5) مشخصات چرخ دنده: قطر دنده بزرگ: 41.5 میلیمتر تعداد دنده بزرگ: 34

چرخ دنده موتور شیب تردمیل پین خور قطر 62.5 میلیمتر

690,000 تومان
چرخ دنده موتور شیب تردمیل پین خور قطر 62.5 میلیمتر مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 62.5 میلیمتر تعداد دنده

چرخ دنده دو پله موتور شیب تردمیل قطر چرخ دنده بزرگ 45 کوچک 16 میلیمتر

600,000 تومان
چرخ دنده دو پله موتور شیب تردمیل قطر چرخ دنده بزرگ 45 کوچک 16 میلیمتر

چرخ دنده دو پله موتور شیب تردمیل باشگاهی قطر چرخ دنده بزرگ 45 کوچک 23 میلیمتر

چرخدنده دو پله موتور شیب تردمیل قطر چرخ دنده بزرگ 45 کوچک 23 میلیمتر قطر چرخ دنده بزرگ: 44.8 میلیمتر

جک برقی JSTAR JS25

جک برقی JSTAR JS25 <h3 style=”display: none;”>اکچویتور خطی</h3> <h3 style=”display: none;”>جک اکچویتور خطی برقی</h3> <h3 style=”display: none;”>عملگرهای برقی</h3> <h3 style=”display:

جک برقی 220 ولت JSTAR مدل (GS19)

4,600,000 تومان
موتور شیب تردمیل JSTAR مدل (GS19)

موتور اکچویتور JSTAR مدل (GS19)

4,500,000 تومان
موتور اکچویتور JSTAR مدل (GS19)

موتور شیب تردمیل JSTAR مدل (GS19)

3,500,000 تومان
موتور شیب تردمیل JSTAR مدل (GS19)

جک برقی 220 ولت مدل (GL82)

4,900,000 تومان
موتور شیب تردمیل مدل (GL82)

موتور خطی مدل (GL82)

3,500,000 تومان
موتور خطی مدل (GL82) جک برقی اکچویتور <h3 style=”display: none;”>اکچویتور خطی</h3> <h3 style=”display: none;”>جک اکچویتور خطی برقی</h3> <h3 style=”display: none;”>عملگرهای

موتور شیب تردمیل مدل (GL82)

3,200,000 تومان
موتور شیب تردمیل مدل (GL82)

جک برقی 220 ولت مدل GP54

3,900,000 تومان
[user_idموتور شیب تردمیل مدل GP54

جک برقی مدل GP54

3,500,000 تومان
جک برقی مدل GP54 جک برق خطی اکچویتور <h3 style=”display: none;”>اکچویتور خطی</h3> <h3 style=”display: none;”>جک اکچویتور خطی برقی</h3> <h3 style=”display:

جک برقی 220 ولت مدل GS09

39,680,000 تومان
موتور شیب تردمیل مدل GS09

جک برقی 220 ولت (اکچویتور برقی) مدل JS-11

3,650,000 تومان
جک برقی 220 ولت (اکچویتور برقی) مدل JS-11

جک برقی 220 ولت مدل JS-11

3,750,000 تومان
موتور شیب تردمیل مدل JS-11

جک برقی 220 ولت مدل JS09

3,800,000 تومان
موتور شیب تردمیل مدل JS09

جک برقی مدل JS09

3,100,000 تومان
جک برقی مدل JS09 <h3 style=”display: none;”>اکچویتور خطی</h3> <h3 style=”display: none;”>جک اکچویتور خطی برقی</h3> <h3 style=”display: none;”>عملگرهای برقی</h3> <h3 style=”display:

جک برقی 220 ولت (اکچویتور برقی) مدل JS15-B

3,500,000 تومان
جک برقی 220 ولت (اکچویتور برقی) مدل JS15-B

جک برقی 220 ولت مدل YSDJ-30

3,900,000 تومان
موتور شیب تردمیل مدل YSDJ-30

جک برقی مدل YSDJ-30

3,000,000 تومان
جک برقی مدل YSDJ-30 <h3 style=”display: none;”>اکچویتور خطی</h3> <h3 style=”display: none;”>جک اکچویتور خطی برقی</h3> <h3 style=”display: none;”>عملگرهای برقی</h3> <h3 style=”display: