موتور صندلی برقی آرایشگاهی جهت تغییر ارتفاع و پشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

حالت نمایش 12 24 36 All

موتور گیربکس صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی (چپ)

2,900,000 تومان
موتور گیربکس صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی (چپ)

موتور گیربکس صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی (راست)

2,950,000 تومان
موتور گیربکس صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی (راست) مشخصات: ولتاژ: 220 ولت AC جریان: 1.7 امپر خازن: 18 میکروفاراد توان

پوسته راست گیربکس موتور صندلی آرایشگاهی مدل A

350,000 تومان
پوسته راست گیربکس موتور صندلی آرایشگاهی مدل A

پیچ انتقال قدرت موتور صندلی برقی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی

600,000 تومان
پیچ انتقال قدرت موتور صندلی برقی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی

چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 40

250,000 تومان
چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 40 مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 40 میلیمتر تعداد

چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 41

300,000 تومان
چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 41 مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 41 میلیمتر تعداد

چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 41.5

300,000 تومان
چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 41/5 مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 41/5 میلیمتر تعداد

چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 40/5

250,000 تومان
چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 40/5 مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 40/5 میلیمتر تعداد

چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 42.5

300,000 تومان
چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 42/5 مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 42/5 میلیمتر تعداد

چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 43

300,000 تومان
چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 43 مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 43 میلیمتر تعداد

چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 43.5

300,000 تومان
چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 43/5 مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 43/5 میلیمتر تعداد

چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 44

300,000 تومان
چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 44 مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 44 میلیمتر تعداد

چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 44/5

300,000 تومان
چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 44/5 مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 44/5 میلیمتر تعداد

چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 45

300,000 تومان
چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 45 مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 45 میلیمتر تعداد

چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 45.5

300,000 تومان
چرخ دنده مخصوص موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی قطر 45/5 مشخصات چرخ دنده: قطر دنده : 45/5 میلیمتر تعداد

خازن راه انداز موتور 10 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (ELIN)

180,000 تومان
خازن راه انداز موتور 10 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (ELIN)

دوشاخه ته موتور صندلی برقی آرایشگاهی

300,000 تومان
دوشاخه ته موتور صندلی برقی آرایشگاهی

روتور (آرمیچر) شفت مارپیچ موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی

1,500,000 تومان
روتور (آرمیچر) شفت مارپیچ موتور صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی طول محور: طول هسته : قطر شفت : قطر هسته

مهره انتقال نیرو موتور صندلی آرایشگاهی قطر رزوه 17 میلیمتر

250,000 تومان
مهره انتقال نیرو موتور صندلی آرایشگاهی قطر رزوه 17 میلیمتر

مهره انتقال نیرو موتور صندلی آرایشگاهی قطر رزوه 19 میلیمتر

250,000 تومان
مهره انتقال نیرو موتور صندلی آرایشگاهی قطر رزوه 19 میلیمتر

موتور گیربکس راست مدل آلمانی صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی

5,000,000 تومان
موتور گیربکس راست مدل آلمانی صندلی آرایشگاهی و یونیت دندانپزشکی