در حال نمایش 45 نتیجه

حالت نمایش 12 24 36 All

پدال برقی (فوت سوئیچ برقی) مدل xf-4

700,000 تومان
پدال برقی (فوت سوئیچ برقی) مدل xf-4

پدال برقی حفاظ کامل 15A 220 ولت

1,800,000 تومان
پدال برقی حفاظ کامل 15A 220 ولت

پدال برقی ولومی مدل (4C-315A)

1,350,000 تومان
پدال برقی ولومی مدل (4C-315A) <h3 style=”display: none;”>پدال خیاطی</h3>

پدال برقی ولومی مدل (MC-291-01)

1,300,000 تومان
پدال برقی ولومی مدل (MC-291-01) <h3 style=”display: none;”>پدال خیاطی</h3>

پدال برقی ولومی مدل (T)

پدال برقی ولومی مدل (T) <h3 style=”display: none;”>پدال خیاطی</h3>

پدال برقی ولومی مدل (TJC-155)

پدال برقی ولومی مدل (TJC-155) <h3 style=”display: none;”>پدال خیاطی</h3>

پدال برقی ولومی مدل (YC-485)

1,350,000 تومان
پدال برقی ولومی مدل (YC-485) <h3 style=”display: none;”>پدال خیاطی</h3>

پدال برقی ولومی مدل (YC-485A)

1,350,000 تومان
پدال برقی ولومی مدل (YC-485A) <h3 style=”display: none;”>پدال خیاطی</h3>

پدال برقی ولومی مدل (YC-485YDK)

1,500,000 تومان
پدال برقی ولومی مدل (YC-485YDK) <h3 style=”display: none;”>پدال خیاطی</h3>

پدال ولومی بدنه فلزی مدل (GH-1011)

1,390,000 تومان
پدال ولومی بدنه فلزی مدل (GH-1011)

پدال ولومی بدنه فلزی مدل (SMA)

1,450,000 تومان
پدال ولومی بدنه فلزی مدل (SMA) توجه: مقدار ولوم سفارشی است

پدال ولومی مدل (GH-4C-339G)

1,600,000 تومان
پدال ولومی مدل (GH-4C-339G)

پدال برقی صنعتی حفاظ کامل CNTD مدل CFS-502

1,850,000 تومان
پدال برقی صنعتی حفاظ کامل CNTD مدل CFS-502

پدال برقی صنعتی نیمه حفاظ (HRF-HD3)

1,700,000 تومان
پدال برقی صنعتی نیمه حفاظ (HRF-HD3)

پدال صنعتی برقی xf-1 (بدون سیم)

160,000 تومان
پدال صنعتی برقی xf-1 (بدون سیم)

پدال صنعتی برقی بدون حفاظ Bernstein F1-SU1Z

700,000 تومان
پدال صنعتی برقی بدون حفاظ Bernstein F1-SU1Z

پدال برقی ضد آب (غوطه وری) بدون حفاظ مدل (GBFS-3)

2,200,000 تومان
پدال برقی ضد آب (غوطه وری) بدون حفاظ مدل (GBFS-3) جهت قطع و وصل ولتاژ و جریان در حد میکرو

پدال صنعتی برقی بدون حفاظ FS-3

210,000 تومان
پدال صنعتی برقی بدون حفاظ FS-3

پدال صنعتی برقی بدون حفاظ HY-102N

1,800,000 تومان
پدال صنعتی برقی بدون حفاظ HY-102N

پدال صنعتی برقی بدون حفاظ MB 101

150,000 تومان
پدال صنعتی برقی بدون حفاظ MB 101

پدال صنعتی برقی بدون حفاظ SFM-1

800,000 تومان
پدال صنعتی برقی بدون حفاظ SFM-1

پدال صنعتی برقی بدون حفاظ XF-201

150,000 تومان
پدال صنعتی XF-201 پدال صنعتی برقی بدون حفاظ XF-201

پدال صنعتی برقی بدون حفاظ XF-3

450,000 تومان
پدال صنعتی برقی بدون حفاظ XF-3

پدال صنعتی برقی بدون حفاظ XF-4

310,000 تومان
پدال صنعتی برقی بدون حفاظ XF-4

پدال صنعتی برقی پریز دار نیمه حفاظ

900,000 تومان
پدال صنعتی برقی پریز دار نیمه حفاظ

پدال صنعتی برقی حفاظ دار SFMS-1

1,800,000 تومان
پدال صنعتی برقی حفاظ دار SFMS-1

پدال صنعتی برقی دوبل نیمه حفاظ دار XF-87

1,800,000 تومان
پدال صنعتی برقی دوبل نیمه حفاظ دار XF-87

پدال صنعتی برقی ضامن قفل شونده حفاظ کامل PX 10110

2,100,000 تومان
پدال صنعتی برقی ضامن قفل شونده حفاظ کامل PX 10110

پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ SFMP-1

850,000 تومان
پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ SFMP-1

پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ دار XF-302

950,000 تومان
پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ دار XF-302

پدال صنعتی دوبل مدل (YDTI-16)

1,800,000 تومان
پدال صنعتی دوبل مدل (YDTI-16)