نمایش 1–100 از 238 نتیجه

حالت نمایش 12 24 36 All

سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 DIP

80,000 تومان
سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 DIP

سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 SMD

110,000 تومان
سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 SMD

گیت نوور MC14077B

110,000 تومان
گیت نوور MC14077B DIP 14پایه

مولتی ویبراتور MC14528

98,000 تومان
مولتی ویبراتور MC14528 DIP 16پایه

تقویت کننده MC3403

89,000 تومان
تقویت کننده MC3403 SMD

آپ امپ UA741

89,000 تومان
آپ امپ UA741 UA741 DIP 8پایه

آپ- امپOP07

70,000 تومان
آپ- امپOP07 SMD درصورت داشتن هرگونه سوال باما تماس بگیرید.

آشکار ساز ولتاژ R3112N211C (SMD)

75,000 تومان
آشکار ساز ولتاژ R3112N211C (SMD)

آمپلی فایر HA17358

75,000 تومان
آمپلی فایر HA17358 DIP 8پایه

آمپلی فایر TBA750A

120,000 تومان
آمپلی فایر TBA750A   TBA750A DIP 16پایه

آی سی LM 383T

400,000 تومان
آی سی LM 383T DIP 5پایه

آی سی آپ امپ CA3240

50,000 تومان
آی سی آپ امپ CA3240 DIP 8پایه

آی سی آپ امپ CA741

79,000 تومان
آی سی آپ امپ CA741 DIP 8پایه

آی سی آپ امپ TL062

89,000 تومان
آی سی آپ امپ TL062 SMD OPMP

آی سی آپ امپ TL064

115,000 تومان
آی سی آپ امپ TL064 SMD

آی سی آپ امپ TL084

115,000 تومان
آی سی آپ امپ TL084 DIP 14پایه

آی سی آمپلی فایر HA13108

90,000 تومان
آی سی آمپلی فایر HA13108 DIP 12پایه

آی سی آمپلی فایر TDA25400

آی سی آمپلی فایر TDA25400   TDA25400 DIP 16پایه

آی سی آمپلی فایر TDA440

130,000 تومان
آی سی آمپلی فایر TDA440 TDA440 DIP 16پایه

آی سی بیس باند MDM9615M (SMD)

25,000 تومان
آی سی بیس باند MDM9615M (SMD)

آی سی پی دبلو ام T5001 (SMD)

710,000 تومان
آی سی پی دبلو ام T5001 (SMD)

آی سی پی دبلیو ام TL3844

95,000 تومان
آی سی پی دبلیو ام TL3844 DIP 8پایه

آی سی تی تی ال 74HC245D (SMD Wide)

830,000 تومان
آی سی تی تی ال 74HC245D (SMD Wide)

آی سی درایور 26LS31C

75,000 تومان
آی سی درایور 26LS31C SMD  

آی سی درایور MAX232 (SMD Narrow)

57,000 تومان
آی سی درایور MAX232 (SMD Narrow)

آی سی درایور TD310ID (SMD Narrow)

75,000 تومان
آی سی درایور TD310ID (SMD Narrow)

آی سی درایورTL5941I (SMD Narrow)

120,000 تومان
آی سی درایورTL5941I (SMD Narrow)

آی سی دی سی تو دی سی FSL136MR

80,000 تومان
آی سی دی سی تو دی سی FSL136MR DIP 8پایه

آی سی رادیو HA1151

55,000 تومان
آی سی رادیو HA1151 DIP 14پایه

آی سی رسیور A244D

120,000 تومان
آی سی رسیور A244D DIP 16پایه

آی سی رگلاتور STR50103

190,000 تومان
آی سی رگلاتور STR50103 DIP 5پایه

آی سی سوئیچ HEF4066

150,000 تومان
آی سی سوئیچ HEF4066 HEF4066 SMD

آی سی سیگنال تلویزیون TBA950

98,000 تومان
آی سی سیگنال تلویزیون TBA950   TBA950 DIP 14پایه