در حال نمایش 47 نتیجه

حالت نمایش 12 24 36 All

سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 DIP

80,000 تومان
سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 DIP

سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 SMD

110,000 تومان
سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 SMD

آی سی دی سی تو دی سی FSL136MR

80,000 تومان
آی سی دی سی تو دی سی FSL136MR DIP 8پایه

آی سی رگلاتور STR50103

190,000 تومان
آی سی رگلاتور STR50103 DIP 5پایه

آی سی سوئیچ HEF4066

150,000 تومان
آی سی سوئیچ HEF4066 HEF4066 SMD

ای سی رگلاتور LM3480IM3-12 (CODE SMD : LOC)

40,000 تومان
ای سی رگلاتور LM3480IM3-12 (CODE SMD : LOC)

ای سی رگلاتور LM3480IM3-15 (CODE SMD : LOD)

50,000 تومان
ای سی رگلاتور LM3480IM3-15 (CODE SMD : LOD)

ای سی رگلاتور LM3485 (S29B) (SMD)

150,000 تومان
ای سی رگلاتور LM3485 (S29B) (SMD)

آی سی رگلاتورLM7824M (SMD Narrow)

150,000 تومان
آی سی رگلاتورLM7824M (SMD Narrow)

پاور کنترلر VIPER 22A

105,000 تومان
پاور کنترلر VIPER 22A VIPer22ADIP 8پایه

رگلاتور MC34060AP

150,000 تومان
رگلاتور MC34060AP MC34060AP DIP 14پایه

رگلاتور MC78M24C

45,000 تومان
رگلاتور MC78M24C DIP 3پایه

رگلاتور ولتاژ KIA78S05

40,000 تومان
رگلاتور ولتاژ KIA78S05 DIP 3پایه درصورت داشتن هرگونه سوال باما تماس بگیرید.

رگورلاتور SG3524N

153,000 تومان
رگورلاتور SG3524N   SG3524N DIP 16پایه

سوئیچینگ 2A265

95,000 تومان
سوئیچینگ 2A265 DIP 8پایه

سوئیچینگ AT 250

130,000 تومان
سوئیچینگ AT 250 AT250DIP 8پایه