حالت نمایش 12 24 36 All

تریستور BRX47

35,000 تومان
تریستور BRX47 DIP 3پایه

تریستور MAC97

38,000 تومان
تریستور MAC97 DIP 3پایه

تریستور MCR100-8

35,000 تومان
تریستور MCR100-8 DIP 3پایه

تریستور STP6A60

80,000 تومان
تریستور STP6A60 DIP 3پایه